ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

04/25/2018
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

เรียนเชิญสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มจธ.
         เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 27 เม.ย. 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมจำรัส ฉายะพงศ์ ถ่ายทอดสดไปยัง ห้องประชุมสัตตบงกช มจธ.บางขุนเทียน และห้องประชุม 1 มจธ.ราชบุรี สมาชิกที่เข้าร่วมประชุม มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลตลอดการประชุม
เอกสารประกอบการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560