ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวประกาศ

ประกาศย้ายสำนักงานจากเดิมเป็นอาคารเอนกประสงค์ ชั้น 4

07/03/2017
ประกาศย้ายสำนักงานจากเดิมเป็นอาคารเอนกประสงค์ ชั้น 4

เรียน บุคลากร
        เนื่องด้วยสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคลเเละสำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลได้ย้ายสำนักงานจากเดิมตึกอธิการบดี ชั้น 5 เป็น อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 4

ขอบคุณค่ะ