ข่าวประชาสัมพันธ์

การชี้แจงความเข้าใจในการประเมินสมรรถนะหลัก (Core Competency) กับหน่วยงานนำร่อง

01/13/2016
          ในระหว่างวันที 24 พฤศจิกายน 2558 – 18 ธันวาคม 2558 ทางสำนักงานบริหารงานทรัพยากรบุคคลและสำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลจะจัดชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจในการประเมินสมรรถนะหลัก (Core Competency) กับหน่วยงานนำร่อง คือ สำนักงานอธิการบดี และคณะวิศวกรรมศาสตร์