ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวประกาศ

KMUTT

06/28/2019
KMUTTบรรยากาศกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรกลุ่มวิชาการ ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม LIB108 อาคารสำนักหอสมุดTogether we are stronger” 29 เมษายนนี้ พบกับงาน “อธิการบดีพบประชาคม มจธ.” เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้อง LIB 108 สำนักหอสมุด มจธ. บางมด รับฟังการชี้แจงนโยบายและแนวทางในการบริหารมหาวิทยาลัย โดย รศ.ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี พร้อมทีมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย