ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนิติกร

สำนักงานนิติการขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนิติกร

07/17/2017

สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร เปิดรับสมัครลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักบริหารจัดการเทคโนโลยีเชิงธุรกิจ ภายใต้งานอุตสาหกรรมสัมพันธ์ (ILO)

สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร เปิดรับสมัครลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักบริหารจัดการเทคโนโลยีเชิงธุรกิจ ภายใต้งานอุตสาหกรรมสัมพันธ์ (ILO) จำนวน 2 อัตรา โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบหลัก และคุณสมบัติขั้นต่ำของผู้ดำรงตำแหน่ง ดังนี้

07/06/2017

สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร เปิดรับสมัครลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักบริหารจัดการเทคโนโลยีเชิงธุรกิจ ภายใต้สำนักงาน WiL (Work-integrated Learning)

สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร เปิดรับสมัครลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักบริหารจัดการเทคโนโลยีเชิงธุรกิจ ภายใต้สำนักงาน WiL (Work-integrated Learning) จำนวน 2 อัตรา โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบและคุณสมบัติดังนี้

07/06/2017

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม

สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร เปิดรับสมัครลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักบริหารงานระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม จำนวน 1 อัตรา โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบหลัก และคุณสมบัติขั้นต่ำของผู้ดำรงตำแหน่ง ดังนี้

07/06/2017

Full Time International Program Coordinator

Full Time International Program Coordinator International Center for Engineering, Faculty of Engineering, KMUTT

04/24/2017


เพิ่มเติม