คณะวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัครลูกจ้าง 2 ตำแหน่ง

คณะวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัครลูกจ้าง 2 ตำแหน่ง

08/08/2017

รับสมัครลูกจ้างมหาวิทยาลัยตำแหน่งวิศวกร

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ เขตพื้นที่การศึกษาบางขุนเทียน เปิดรับสมัครลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิศวกร

08/07/2017

สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ สังกัดสถาบันการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็น ลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์มัธยม (สาขาชีววิทยา) จำนวน 1 อัตรา

ด้วยสำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ สังกัดสถาบันการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็น ลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์มัธยม (สาขาชีววิทยา)จำนวน 1 อัตรา

08/03/2017

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิจัย จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิจัย จำนวน 1 อัตรา

08/03/2017

รับสมัครบุคคลในตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นความจำนงได้ ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม - 6 กันยายน 2560 (ในเวลาราชการ)

08/03/2017


เพิ่มเติม