รับสมัครลูกจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

จบการศึกษา ไม่ต่ำกว่า ป.ตรี ด้านวิทยาศาสตร์ หากสนใจกรุณาอ่านรายละเอียดในเอกสารแนบ

09/19/2017


เพิ่มเติม