คณะวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัครลูกจ้าง 2 ตำแหน่ง

คณะวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัครลูกจ้าง 2 ตำแหน่ง ตั้งแต่ วันนี้ – 31 ตุลาคม 2560 ด้วยคลัสเตอร์วิจัย CLASSIC และศูนย์ TaCS มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้าง ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป 2 อัตรา

10/10/2017

รับสมัครลูกจ้างมหาวิทยาลัย 1 อัตรา

สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล รับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย จำนวน 1 อัตรา

10/03/2017

รับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้าง จำนวน 1 อัตรา

สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล เปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย จำนวน 1 อัตรา

10/05/2017

ประกาศรับสมัครงานสำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์

ด้วยสำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ สังกัดสถาบันการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีความประสงค์จะจ้างนักบริหารงานทั่วไปจำนวน 1 ตำแหน่ง

10/04/2017

รับสมัครผู้ประสานงานโครงการ (การเงินและบัญชี)

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มีความประสงค์รับสมัครผู้ประสานงานโครงการ (การเงินและบัญชี) 1 ตำแหน่ง

10/04/2017


เพิ่มเติม