ประกาศรับสมัครบุคคลภายในมหาวิทยาลัยเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงาน

เปิดรับสมัครบุคคลภายในมหาวิทยาลัยเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงาน ตำแหน่งพนักงานสนับสนุนงานบริการ (พ) จำนวน 2 อัตรา

03/02/2018

รับสมัครบุคคลในตำแหน่งหัวหน้ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์

ประกาศรับสมัครบุคคลในตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์

03/02/2018

สำนักคอมพิวเตอร์ ประสงค์รับสมัครลูกจ้างเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่ง นักคอมพิวเตอร์

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประสงค์รับสมัครลูกจ้างเพื่อปฎิบัติงาน ตำแหน่ง นักคอมพิวเตอร์

04/02/2015


เพิ่มเติม