รับสมัครลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

05/31/2018

ประกาศรับสมัครตำแหน่งนักบริหารจัดการเทคโนโลยีเชิงธุรกิจ (WAE)

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการ วิเคราะห์ติดตาม สรุปผลโครงการ วางแผนและพัฒนาโครงการการศึกษาผู้ใหญ่วัยทำงานและพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรม (WAE)

05/28/2018

ประกาศรับสมัครตำแหน่งวิศกรโครงการ

ประกาศรับสมัครตำแหน่งวิศกรโครงการ สถานที่ปฏิบัติงาน คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)

05/17/2018

FIBO รับสมัครวิศวกร 2 ตำแหน่ง

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มจธ. มีความประสงค์รับสมัคร - วิศวกรซอฟต์แวร์ 2 อัตรา - วิศวกรไฟฟ้า/อิเล็คทรอนิกส์ 2 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 15 มิถุนายน 2561 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.0-2470-9691 (คุณกาญจนา)

05/16/2018

รับสมัครบุคคลภายในเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รับสมัครบุคคลภายในเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

05/11/2018


เพิ่มเติม