สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ เปิดรับสมัครลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักบริหารจัดการเทคโนโลยีเชิงธุรกิจ

สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ (หน่วยบริการวิชาการและฝึกอบรม) เปิดรับสมัครลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักบริหารจัดการเทคโนโลยีเชิงธุรกิจ จำนวน 3 อัตรา

11/12/2018

ประกาศรับสมัครงาน สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ สถาบันการเรียนรู้

ด้วยสำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ สังกัดสถาบันการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีความประสงค์จะจ้าง วิศวกรผู้ช่วยจำนวน 1 อัตรา

10/24/2018


เพิ่มเติม