รับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2561 ในเวลาทำการ

06/07/2018

รับสมัครลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง Senior Web Developer

หากคุณต้องการเป็นส่วนหนึ่งของทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ ที่เป็นคนรุ่นใหม่ ไฟแรง สร้างสรรค์ และเป็นกันเอง เรากำลังมองหาคุณ! ทีม Learning Environment จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ยินดีรับสมัคร Senior Web Developer เพื่อสร้างระบบสนับสนุนการเรียนสอน

03/08/2018

รับสมัครลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง Web Quality Assurance / Web Tester

หากคุณต้องการเป็นส่วนหนึ่งของทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ ที่เป็นคนรุ่นใหม่ ไฟแรง สร้างสรรค์ และเป็นกันเอง เรากำลังมองหาคุณ! ทีม Learning Environment จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ยินดีรับสมัคร Web Quality Assurance เพื่อสร้างระบบสนับสนุนการเรียนสอน

03/19/2018

รับสมัครลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

05/31/2018

ประกาศรับสมัครตำแหน่งนักบริหารจัดการเทคโนโลยีเชิงธุรกิจ (WAE)

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการ วิเคราะห์ติดตาม สรุปผลโครงการ วางแผนและพัฒนาโครงการการศึกษาผู้ใหญ่วัยทำงานและพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรม (WAE)

05/28/2018


เพิ่มเติม