รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย

เปิดรับระหว่างวันที่ 15 ม.ค. 2563 ถึงวันที่ 14 ก.พ. 2563

01/14/2020

รับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ

เปิดรับระหว่างวันที่ 15 ม.ค. 2563 ถึงวันที่ 14 ก.พ. 2563

01/15/2020

รับสมัครงาน ตำแหน่ง Remote Full-Stack Web/Mobile Developer

หากคุณต้องการเป็นส่วนหนึ่งของทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ ที่เป็นคนรุ่นใหม่ ไฟแรง สร้างสรรค์ และเป็นกันเอง เรากำลังมองหาคุณ! ทีม ETS จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ยินดีรับสมัคร Remote Full-Stack Web/Mobile Developer เพื่อสร้างระบบสนับสนุนการเรียนสอนท

11/25/2019

รับสมัครลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง Learning Designer

หากคุณต้องการเป็นส่วนหนึ่งของทีมคนรุ่นใหม่ ไฟแรง สร้างสรรค์ และเป็นกันเอง เรากำลังมองหาคุณ! ทีมงาน Education Technology Development and Service จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ยินดีรับสมัคร Technologist เพื่อมาร่วมผลักดันเทคโนโลยีเพื่อการศึก

07/30/2019


เพิ่มเติม