FIBO รับสมัครวิศวกร/ช่างเทคนิค 3 ตำแหน่ง

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มจธ. มีความประสงค์รับสมัครงาน 3 ตำแหน่ง

01/23/2018

คณะวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัครลูกจ้าง ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา

คณะวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัครลูกจ้าง 1 ตำแหน่ง ตั้งแต่ วันนี้ – 31 มกราคม 2561 ด้วยสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้าง ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้ หน้าที่และความรับผิดชอบที่ต้องปฏิบัติ - ปฏิบัติงาน

01/18/2018

ประกาศรับสมัครตำแหน่งวิศกรโครงการและเจ้าหน้าที่ประจำโครงการ

รับสมัครตำแหน่งวิศกรโครงการและเจ้าหน้าที่ประจำโครงการ สถานที่ปฏิบัติงาน คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ส่ง Resume แนบรูปถ่าย(มุมขวาบน) และ Transcript มาที่ E-mail: crdc.fc@mail.kmutt.ac.th สอบถามรายละเอ

12/27/2017

ประกาศรับสมัครตำแหน่งนักบริหารจัดการเทคโนโลยีเชิงธุรกิจ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก ปฏิบัติงานด้านการบริหาร จัดการ วิเคราะห์โครงการ และให้คำแนะนำปรึกษาด้านการทำโครงการร่วมต่างๆ กับมหาวิทยาลัยฯ สร้าง วางแผน และพัฒนาโครงการความร่วมมือเชิงกลยุทธ์และผลักดันให้การดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน-ผล ที่กำหนดไว้ เพื่

12/21/2017

สำนักคอมพิวเตอร์ ประสงค์รับสมัครลูกจ้างเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่ง นักคอมพิวเตอร์

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประสงค์รับสมัครลูกจ้างเพื่อปฎิบัติงาน ตำแหน่ง นักคอมพิวเตอร์

04/02/2015


เพิ่มเติม