คณะวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัครลูกจ้างจ้างเหมา ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป

คณะวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัครลูกจ้างจ้างเหมา ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป สมัครได้โดยส่ง Resume และ Transcript มายัง e-mail : araya.khe@mail.kmutt.ac.th ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ตุลาคม 2561

10/17/2018

รับสมัคร พนักงานการเงิน ร้านสหกรณ์ฯ

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 17-26 ตุลาคม 2561

10/17/2018

รับสมัครลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง Senior Web Developer

หากคุณต้องการเป็นส่วนหนึ่งของทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ ที่เป็นคนรุ่นใหม่ ไฟแรง สร้างสรรค์ และเป็นกันเอง เรากำลังมองหาคุณ! ทีม Learning Environment จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ยินดีรับสมัคร Senior Web Developer เพื่อสร้างระบบสนับสนุนการเรียนสอน

03/08/2018

รับสมัครลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 1 อัตรา

คณะศิลปศาสตร์ เปิดรับสมัครลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้ คุณสมบัติ :- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก/โท สาขาการบริหารจัดการ, การจัดการการเงิน, การบริหารธุรกิจ, การ จัดการสำหรับการเป็นผู้ปร

10/02/2018

รับสมัครลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง Web Quality Assurance / Web Tester

หากคุณต้องการเป็นส่วนหนึ่งของทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ ที่เป็นคนรุ่นใหม่ ไฟแรง สร้างสรรค์ และเป็นกันเอง เรากำลังมองหาคุณ! ทีม Learning Environment จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ยินดีรับสมัคร Web Quality Assurance เพื่อสร้างระบบสนับสนุนการเรียนสอน

03/19/2018


เพิ่มเติม