คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ รับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง

ตำแหน่งพนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ (Learning Faclitator) และ พนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ (Learning Faclitator) (วิชาในกลุ่ม Management)

07/24/2018

ประกาศรับสมัครงาน สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ สถาบันการเรียนรู้

ด้วยสำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ สังกัดสถาบันการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็น ลูกจ้างมหาวิทยาลัย จำนวน 2 ตำแหน่ง คือ (1) อาจารย์มัธยม จำนวน 1 อัตรา และ (2) เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาส

07/13/2018


เพิ่มเติม