สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่ง อาจารย์มัธยม สาขาภาษาไทย

สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ สังกัดสถาบันการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็น ลูกจ้างมหาวิทยาลัย 1 ตำแหน่ง คือ (1) อาจารย์มัธยม จำนวน 1 ตำแหน่ง

11/08/2019

รับสมัครลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง Software QA / Tester

หากคุณต้องการเป็นส่วนหนึ่งของทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ ที่เป็นคนรุ่นใหม่ ไฟแรง สร้างสรรค์ และเป็นกันเอง เรากำลังมองหาคุณ! ทีม Learning Environment จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ยินดีรับสมัคร Web Quality Assurance เพื่อสร้างระบบสนับสนุนการเรียนสอน

03/19/2018

รับสมัครลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง Software Developer

หากคุณต้องการเป็นส่วนหนึ่งของทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ ที่เป็นคนรุ่นใหม่ ไฟแรง สร้างสรรค์ และเป็นกันเอง เรากำลังมองหาคุณ! ทีม Learning Environment จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ยินดีรับสมัคร Senior Web Developer เพื่อสร้างระบบสนับสนุนการเรียนสอนที

11/06/2019

รับสมัครลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง Learning Designer

หากคุณต้องการเป็นส่วนหนึ่งของทีมคนรุ่นใหม่ ไฟแรง สร้างสรรค์ และเป็นกันเอง เรากำลังมองหาคุณ! ทีมงาน Education Technology Development and Service จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ยินดีรับสมัคร Technologist เพื่อมาร่วมผลักดันเทคโนโลยีเพื่อการศึก

07/30/2019

รับสมัครพนักงานสำนักเคเอกซ์ ตำแหน่งนักบริหารจัดการเทคโนโลยีเชิงธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา

ฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม สำนักเคเอกซ์ เปิดรับสมัครพนักงาน ตำแหน่งนักบริหารจัดการเทคโนโลยีเชิงธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา

11/01/2019


เพิ่มเติม