รับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ

เปิดรับสมัครวันนี้ - 31 มี.ค. 2563

01/15/2020

ประกาศรับสมัครลูกจ้างตำแหน่งนักบริหารจัดการเทคโนโลยีเชิงธุรกิจ(Technology Liaison Officer;LO)

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก ปฏิบัติงานด้านการบริหาร จัดการ วิเคราะห์โครงการ และให้คำแนะนำปรึกษาด้านการทำโครงการร่วมต่างๆ กับมหาวิทยาลัยฯ สร้าง วางแผน และพัฒนาโครงการความร่วมมือเชิงกลยุทธ์และผลักดันให้การดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน-ผล ที่กำหนดไว้ เพื่

12/21/2017

สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ รับสมัครลูกจ้าง ตำแหน่งอาจารย์มัธยม และ นักบริการการศึกษา มจธ.บางขุนเทียน

ระยะเวลาการรับสมัคร: 7 – 28 ก.พ. 2563

02/06/2020

สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ รับสมัครลูกจ้าง ตำแหน่งอาจารย์มัธยม และ นักบริการการศึกษา มจธ.บางขุนเทียน

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 - 28 กุมภาพันธ์ 2563

02/06/2020

รับสมัครลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง Assistant Project Manager

สถานที่ทำงาน : ?มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ถ.ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม.

01/29/2020


เพิ่มเติม