FIBO รับสมัครวิศวกร/ช่างเทคนิค 3 ตำแหน่ง

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มจธ. มีความประสงค์รับสมัครงาน 3 ตำแหน่ง

01/23/2018

ประกาศรับสมัครตำแหน่งนักบริหารจัดการเทคโนโลยีเชิงธุรกิจ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก ปฏิบัติงานด้านการบริหาร จัดการ วิเคราะห์โครงการ และให้คำแนะนำปรึกษาด้านการทำโครงการร่วมต่างๆ กับมหาวิทยาลัยฯ สร้าง วางแผน และพัฒนาโครงการความร่วมมือเชิงกลยุทธ์และผลักดันให้การดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน-ผล ที่กำหนดไว้ เพื่

12/21/2017

สำนักคอมพิวเตอร์ ประสงค์รับสมัครลูกจ้างเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่ง นักคอมพิวเตอร์

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประสงค์รับสมัครลูกจ้างเพื่อปฎิบัติงาน ตำแหน่ง นักคอมพิวเตอร์

04/02/2015


เพิ่มเติม