รับสมัครลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งนักเทคโนโลยีการศึกษา

หากคุณต้องการเป็นส่วนหนึ่งของทีมคนรุ่นใหม่ ไฟแรง สร้างสรรค์ และเป็นกันเอง เรากำลังมองหาคุณ! ทีมงาน Education Technology Development and Service จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ยินดีรับสมัคร Technologist เพื่อมาร่วมผลักดันเทคโนโลยีเพื่อการศึก

03/27/2019

รับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ

ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับการรวบรวม วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานวิจัยและงานนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนและประสานการทำงานของที่ปรึกษาต่างประเทศในการพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม (KIRIM)

03/04/2019

รับสมัครลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง Senior Web Developer

หากคุณต้องการเป็นส่วนหนึ่งของทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ ที่เป็นคนรุ่นใหม่ ไฟแรง สร้างสรรค์ และเป็นกันเอง เรากำลังมองหาคุณ! ทีม Learning Environment จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ยินดีรับสมัคร Senior Web Developer เพื่อสร้างระบบสนับสนุนการเรียนสอน

03/08/2018

รับสมัครลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง Web Quality Assurance / Web Tester

หากคุณต้องการเป็นส่วนหนึ่งของทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ ที่เป็นคนรุ่นใหม่ ไฟแรง สร้างสรรค์ และเป็นกันเอง เรากำลังมองหาคุณ! ทีม Learning Environment จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ยินดีรับสมัคร Web Quality Assurance เพื่อสร้างระบบสนับสนุนการเรียนสอน

03/19/2018


เพิ่มเติม