รับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเพื่อเป็นลูกจ้างโครงการวิจัย

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย สังกัดศูนย์วิจัยวิศวกรรมและการจัดการน้ำ (วารี) คุณสมบัติ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์

04/18/2018

ประกาศรับสมัครลูกจ้างภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ

ประกาศรับสมัครลูกจ้างภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ

04/10/2018

ประชาสัมพันธ์รับสมัครลูกจ้างของสำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์ เปิดรับสมัครลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักพัสดุ จำนวน 3 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

04/03/2018

รับสมัครลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง Web Quality Assurance / Web Tester 1 ตำแหน่ง

หากคุณต้องการเป็นส่วนหนึ่งของทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ ที่เป็นคนรุ่นใหม่ ไฟแรง สร้างสรรค์ และเป็นกันเอง เรากำลังมองหาคุณ! ทีม Learning Environment จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ยินดีรับสมัคร Web Quality Assurance เพื่อสร้างระบบสนับสนุนการเรียนสอน

03/19/2018

รับสมัครลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง Senior Web Developer

หากคุณต้องการเป็นส่วนหนึ่งของทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ ที่เป็นคนรุ่นใหม่ ไฟแรง สร้างสรรค์ และเป็นกันเอง เรากำลังมองหาคุณ! ทีม Learning Environment จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ยินดีรับสมัคร Senior Web Developer เพื่อสร้างระบบสนับสนุนการเรียนสอน

03/08/2018


เพิ่มเติม